ทรัพยากรสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีอากาศเย็นตลอดปีรวมถึงมีแหล่งแม่น้ำที่สำคัญ ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือ แหล่งน้ำและหินแกรนิต หินปูน ซึ่งใช้ในการก่อสร้างเท่านั้นซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี้คือ

เทือกเขาแอล์ป เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ครอบคลุมประเทศต่างๆเช่น ออสเตรีย, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, เยอรมนี มีความสูงระดับ 4,807 เมตรมีหิมะปกคลุมตลอดปี ซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเทือกเขาแอลป์ถือว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดโดยเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำจืดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในประเทศมายาวนาน

แม่น้ำไรน์ เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดและสำคัญที่สุดในยุโรป ด้วยความยาวประมาณ 1,230 กิโลเมตรไหลผ่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, ออสเตรีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ โดยแม่น้ำแห่งนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่กำเนิดมาจากเทือกเขาแอลป์ ซึ่งในอดีตชาวเมืองต่างใช้น้ำจากแม่น้ำแห่งนี้ในการ อุปโภค บริโภคต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันยังมีการนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วย

การก่อสร้างอาคาร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นประกอบด้วยแร่หินที่สำคัญต่อการก่อสร้าง โดยหินนี้คือ หินแกรนิต และหินปูนซึ่งเป็นทรัพยากรจากเทือกเขาแอล์ปโดยชาวเมืองได้ทรัพยากรรธรรมชาติพวกนี้มาก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยของชาวเมือง ในประเทศ นอกจากนี้ในอดีตหินธรรมชาติเหล่านี้สำคัญมากและมีการค้าขายหินดังกล่าวในสมัยนั้น สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประกาศหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามาก จึงทำให้ประเทศนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก