ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ประเทศที่มีความสงบสวยงามมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก สวิตเซอร์แลนด์ มีเขตพรมแดนกับ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ไม่มีเขตติดกับทะเล สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเป็นกลางเมืองที่เป็นกลางโดยมีการร่วมมือกับประเทศอื่นๆเป็นอย่างมาก

สวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย 70 % ถูกล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน สันนิฐานว่ามีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ซึ่งการเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยกลุ่มนักล่าสัตว์ซึ่งน่าจะเป็นช่วงยุคน้ำแข็งโดยเมื่อดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยแหล่งน้ำ รวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะแก่การตั้งรกรากถิ่นฐาน โดยมนุษย์กลุ่มดังกล่าวคาดว่าเข้ามาในพื้นที่ Graubünden ในปัจจุบัน และมีการขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆ

ในช่วงยุครุ่งเรืองของโรมันราวๆ 58 ปีก่อนคริสตกาล ชาวโรมันได้เข้ามาโจมตีและยึดดินแดนของชนเผ่าที่อาศัยอยู่จึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของชาวโรมัน ซึ่งเริ่มมีการวางผังเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเมืองแรกที่ถูกสร้างขึ้นคือ Basel, Chur ต่อมาชาวโรมันได้นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศและมีการตั้งตำแหน่ง บิชอปส์ ขึ้นครั้งแรกในประเทศตามเมืองต่างๆที่มีหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้น หลังจากนั้นช่วงปลายยุคโรมันก็เริ่มเสื่อมลง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มมีการแต่งตั้งประเทศขึ้นเมื่อ 1 สิงหาคม ปี 1291 โดยมีการแบ่งมณฑลออกเป็น 13 เขต