ยุคต่างๆของสวิตเซอร์แลนด์

ในช่วงยุคแรกราว 10,000 ปีก่อนชนเผ่านักล่าสัตว์ได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้น โดยอาศัยอยู่บริเวณใจกลางของประเทศซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำในปัจจุบัน ต่อมาชาวโรมันได้เข้ามายึดเขตและปกครองในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันและนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศ

ราวปี 1700 ราชวงศ์ของฝรั่งเศสได้เข้ามามีบทบาท ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้ถูกยึดครองโดยกองทัพของนโปเลียน โดยมีการสถาปนาประเทศเป็น สาธารณรัฐเฮลเวติค และมีการรวมประเทศเข้ากับฝรั่งเศส ต่อมาประมาณปี 1804 ได้มีการลงนามให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมือง ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไม่ให้ทำสงคราม ทำให้สวิตเซอร์แลนด์นั้นมีภาษาที่ใช้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สวิตเซอร์แลนด์วางตัวเป็นกลางโดยไม่เข้ากับฝ่ายใดซึ่งบทบาทสำคัญของประเทศนี้เพียงส่งสภากาชาดเข้ามาช่วงเหลือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบแล้วทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาก และได้รับการฟื้นฟูประเทศในปี 1930 ต่อมาเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางฝ่ายนาซีของเยอรมนีได้วางแผนจะยึดประเทศเพื่อใช้เส้นทางของเทือเขาแอลป์เป็นที่ตั้งฐานทัพ แต่ทางการสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้ประกาศเตือนนาซีว่าประชาชนทั้งหมดจะลุกขึ้นต่อต้าน เพราะทุกคนเป็นทหารกันหมดแล้วนอกจากนี้จะระเบิดถนนเส้นทางเข้า – ออก ประเทศทั้งหมดทันที ทำให้เยอรมนียกเลิกการบุกยึดดินแดนนี้ ซึ่งทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังคงความเป็นเอกราชไว้ตลอดช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 หลังจากปี 1945 ทางประเทศได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น และปกครองโดยรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน