ศิลปะแห่ง เมือง Basel

เมือง Basel เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้มีประชากรประมาณ 160,000 คน เมืองแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งมีศิลปะของอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามมากในเมือง เมือง Basel ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชภัณฑ์

เมือง Basel เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีอาณาเขตติดกับชายแดน 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี เมืองแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์แกลอรี่ต่างๆในเมืองมากมาย นอกจากนี้ยังมีอาคารที่เป็นศิลปะเก่าแก่ริมแม่น้ำไรน์ ซึ่งมีความสวยงาม อาคารเหล่านี้ตั้งเป็นทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร นอกจากศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังมีแสงสีที่สวยงามในยามค่ำคืน สำหรับ เมือง Basel นั้นประกอบด้วยศิลปะที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะบาเซิล ซึ่งภายในประกอบด้วยศิลปะที่มียาวนานช่วง ศตวรรษที่ 15 และ 16 รวมถึงมีภาพวาดที่มีอายุกว่า 100 ปี

นอกจากชมศิลปะภาพวาดเหล่านี้แล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ภายในรวบรวมเครื่องดนตรีเก่าแก่กว่า 600 ชิ้น ซึ่งบางชิ้นมีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องราวของดนตรี การละเล่น การเต้นรำในสมัยนั้น อีกทั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังตั้งอยู่บริเวณเรือนจำเก่าที่ยังคงสภาพเดิมจนปัจจุบัน นอกจากนี้จุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ งานเทศกาล Basler Fasnacht เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ โดยการจัดงานนี้จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจัดขึ้น 46 วันก่อนวันอีสเตอร์ จะมีขบวนแห่ การเต้นรำ การแสดงมากมายให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเยี่ยมชม เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งมีความสนุกสนานและความบันเทิงของเมืองนี้