สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีความสุข

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่เพียง 41,285 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นอีกทั้งยังมีประชากรที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปอัตราความหนาแน่นของประชากรนั้นคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยผลสำรวจในปี 2558 พบว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรเพียง 8.51 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าประชากรในเมืองนิวยอกร์ ของสหรัฐเสียอีก ประชากรของประเทศนี้มีเชื้อสายทั้ง อิตาลี, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และร้อยละ 48 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และอีก 44 เปอร์เซ็นต์ใช้ศาสนาคริสต์นิกายโปรสแตนท์ และนิกายอื่นๆอีก

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายโดยได้รับมาจากวัฒนธรรมของทั้ง 3 ประเทศ จึงทำให้วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีชีวิตชีวา ทั้งด้านศิลปะ การเต้นรำ การละเล่นต่างๆ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากซึ่งชาวสวิตเซอร์แลนด์จะร่วมเต้นรำ ประเพณีกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังมีการเต้นรำพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศนี้ด้วย นั้นทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนที่มีความสุขจึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งการก่ออาชญากรรมในประเทศนี้ค่อนข้างต่ำด้วย

สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงาม ด้วยประเทศที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นจุดต้นน้ำของ แม่น้ำไรน์ จึงทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังคงธรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง อีกทั้งประเทศนี้ยังนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทน จึงประเทศหนึ่งที่ธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้พลิที่ใบไม้ ดอกไม้ต่างๆ ออกดอกงดงาม เป็นที่สวยงามแก่นักท่องเที่ยวมาเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก